IT i skolan - Skolverket om skolutveckling med IT

Nyheter om it i skolan från Skolverket.
  1. Just nu pågår flera försök att hitta bra sätt att utnyttja fjärr- och distansundervisningens möjligheter. Dessa undervisningsformer kan ge fler elever tillgång till den undervisning de annars inte haft möjlighet att få. Det kan också öppna nya pedagogiska möjligheter.
  2. Idag diskuterar många lärare undervisning och arbetssätt på exempelvis Facebook och därför ska forskare på Karlstad universitet studera hur lärare delar kunskaper och erfarenheter i sociala medier.
  3. På vår SlideShare-kanal hittar du våra presentationer om digitalisering av förskolan och skolan från SETT, maj 2017.
  4. Det svämmar över av information, propaganda och falska nyheter, och internet är numera den viktigaste informationskällan för de allra flesta elever. Läs om Skolverkets kompetensutveckling för lärare och skolbibliotekarier om kritisk användning av nätet.
  5. Nu finns kompetensutveckling för skolledare eller huvudman. Du blir bättre på att leda arbetet med skolans digitalisering. Lär tillsammans med dina kollegor. På vår lärportal hittar du allt material.
Skoldatatek.se är en gemensam webbplats
för Sveriges Skoldatatek