IT i skolan - Skolverket om skolutveckling med IT

Nyheter om it i skolan från Skolverket.
 1. Bli bättre på säker internetanvändning

  Nu finns nytt material som ger dig och dina kollegor bättre förutsättningar att förstå elevernas sampel på nätet. Med hjälp av materialet kan du tillsammans med eleverna diskutera hur de kan undvika onödiga risker.
 2. Innovationscenter ska stötta skolutvecklingen i Finland

  Skolans digitalisering är ett av utvecklingsområdena i Finland. Den 1 mars startade Utbildningsstyrelsens innovationscenter som ska stötta utvecklingsarbetet på skolor. Det handlar till exempel om att skala upp idéer som tagits fram på gräsrotsnivå och att ta fram utvecklingsmodeller. Finska regeringen ska även satsa på att ge alla grundskolor tillgång till tutorlärare som kan vägleda kollegor i utvecklingsarbetet.
 3. Digital kompetens i läroplaner, kursplaner och ämnesplaner

  Nu har regeringen beslutat om förändringar i styrdokumenten för grundskole-, gymnasie-, och vuxenutbildningen. Läs mer om beslutet och det stöd Skolverket erbjuder.
 4. Se inspelade webbinariet om skolans digitalisering

  Nu kan titta på en inspelning av webbinariet från den 1 mars och läsa frågor och svar.
 5. Danska elever ska lära sig källkritik med tjänsten Søgsmart

  Med tjänsten Søgsmart ska danska elever lära sig att systematiskt söka och värdera information från olika medier - under ledning av en lärare. Søgsmart finns nu bara årskurs 3-4, men från och med i höst kommer även elever i årskurs 5-6 och 7-9 ha tillgång till den.
Skoldatatek.se är en gemensam webbplats
för Sveriges Skoldatatek