IT i skolan - Skolverket om skolutveckling med IT

Nyheter om it i skolan från Skolverket.
  1. Robotar skulle i framtiden kunna fungera som sociala aktörer i skolan – interagera med elever och främja lärande. Även om robotar potentiellt skulle kunna stödja vissa aktiviteter som är centrala i lärande, finns det risk att de för med sig negativa konsekvenser som är svåra att förutse.
  2. På den här sidan har vi samlat vårt stöd till dig som arbetar i skolan och vill lära dig mer om programmering.
  3. Digital läsförståelse, informationssökning och källkritik är exempel på områden där skolbibliotekarier är experter och kan bidra till i undervisningen. Men för att skolbiblioteket ska kunna bli en naturlig del av undervisningen behöver skolbibliotekarierna se sin verksamhet ur en rektors synvinkel, menar forskaren Louise Limberg.
  4. Lärare i matematik eller teknik? Förbered dig på att undervisa om programmering - gå någon av våra högskolekurser som startar inom kort.
  5. Läsåret 2017/18 pågår ett försök med ett nytt tillvalsämne i årskurs 7-9 i den danska grundskolan: Teknologiförståelse. Försöket genomförs på tretton utvalda skolor i Danmark för att ta reda på om ämnet kan få en permanent plats på schemat.
Skoldatatek.se är en gemensam webbplats
för Sveriges Skoldatatek