• Tips
  • Läsflyt och stavning med datorstöd

Läsflyt och stavning med datorstöd

Genom snabba exponeringar av ord triggas lässvaga elever till ökat läsflyt. Om detta rapporterar Maj-Gun Johansson, Umeå universitet, i sin avhandling Datorträning i läsflyt och stavning. Hon disputerade den 26/1 2010.

Två varianter av  s.k. flash-cardmetod undersöktes: 
I den ena bestäms den tid ordet visas på bildskärmen av hur eleven klarat av uppgiften, desto bättre eleven svarat desto kortare blir visningstiden och tvärtom. 
I den andra är visningstiden fixerad till en och samma tid över hela övningen.

Båda flash-cardvarianterna har lett till betydande förbättringar i läsning och stavning. Någon statistiskt säkerställd skillnad såg hon inte mellan de två flash-cardvarianterna, men tendensen i för- och eftertest samt i elevenkäterna talar för den resultatstyrda flash-cardbetingelsen.

Läs om Maj-Gun Johanssons avhandling på Umeå universitets webbplats

Läs intervju med Maj-Gun Johansson på Skolporten

Hämta avhandlingen här

Skriv ut

Skoldatatek.se är en gemensam webbplats
för Sveriges Skoldatatek